El ile Alçı Sıva

El ile Alçı Sıva

HİZMET DETAY

Alçı sıva elle ve makine ile olmak üzere iki şekilde yapılır. Elle yapılışı:

Uygulamaya başlamadan önce özellikle beton, brüt beton yüzeyler üzerindeki çapakları temizleyiniz:

Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz:

Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız:

Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz:

Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su ve kumdan hazırlanan karışım serpme şeklinde yüzeye atılabilir.

Duvar yüzeyindeki çatlakları ve delikleri tamir ediniz:

Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğindeki sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde sıva harcı üzerine uygulayınız:

Uygulamayı iş güvenliğiniz için gerekli güvenlik önlemlerini alarak zamanı ve malzemeyi dikkatli bir şekilde kullanarak yapınız.
Harcı spatula ile ano çıtasının yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar yüzeyine uygulayınız:

Ano çıtalarını 120-200 cm aralıklarla sıva yapılacak yüzeye alçıyla yapıştırınız:

Yapıştırma sırasında ano çıtalarını teraziye getiriniz:

Sıva profilini profil makasıyla gerektiği kadar kesiniz:

Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören sıva profilini harç kullanarak yerleştiriniz:

Köşe profillerini teraziye alınız:

Sıva küreğine alınan alçı hacını aşağıdan yukarıya bastırarak uygulayınız
Alçı sıva nasıl yapılır, sıva harcı resim

Uygulamaya devam ederek duvar yüzeyini bu yöntemle kapatınız.

Alüminyum bıçak mastarla aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırarak mastarı çekiniz:

Mastar üzerindeki fazla harcı sıva malasıyla alınız:

Alınan harç ile yüzeydeki boşlukları doldurunuz:

Mastarlamayı tamamlayınız:

Alçı sertleşmeye başladıktan sonra ano çıtalarını sökünüz:

Çıta boşluklarını sıva harcı ile doldurunuz:

Yüzeyin düzeltilmesi için sıva ve saten alçıyı eşit oranda karıştırınız:

Karışımı duvar yüzeyine çelik malayla en az 1,5 mm kalınlığında uygulayınız:

Alçı sertleştikten sonra pürüzleri spatula ile düzeltiniz: