Seramik

Seramik

HİZMET DETAY

Seramik nedir? Seramik nasıl yapılır? Seramiğin özellikleri, seramik ile ilgili bilgi.

seramik-1Seramik; pişmiş topraktan yapılan tüm ürünlere verilen ortak addır. Seramik ürünler gerek hamurun bileşimi, gerekse uygulanan pişirme yöntemiyle nitelik açısından gözenekli seramik ürünler ve geçirimsiz seramik ürünler olmak üzere sınıflandırılır. Aslında tüm seramiklerde kullanılan hamur, değişik niteliklere sahip olabilen kille, çeşitli yağ gidericilerden oluşur. Bu hamura ergimeyi kolaylaştırıcı bir maddenin katılması, hamurun derinlemesine camlaşmasını sağlar. Böylece geçirimsiz seramik ürünler olarak sınıflandırılan kumtaşı ya da porselen elde edilir. Bu maddenin katılmadığı durumlardaysa topraksı kırılma özelliğine sahip gözenekli seramik ürünler elde edilir. Ayarlamaya göre, hamurun katılaşmasını ya da camlaşmasını sağlayan ve her seramik hamurunun kendine özgü mineral bileşimlerinin tepkisine yol açan pişirme işlemi de seramiğin sahip olduğu niteliklerde belirleyici bir rol oynar. Özellikle boya gerektiren bazı süslemelerde, kırmızı boyaların yüksek ısıya dayanıksızlığı yüzünden hafif ateşte üçüncü bir pişirme gereksinme vardır. Suyu geçirmeleri için sıra gereksinme duymayan kumtaşlarınsa bir kerede iyice pişirilmeleri yeterli olur.

Başlangıçtaki seramik fırınları, parçaların pişmesi için gereken ve alevlerle doğrudan doğruya iletilen sıcaklığı sağlayan, güçlü bir yakıtın sürekli beslediği geniş ocaklardı. Bu durum sıcaklığın eşitsiz dağılımına dolayısıyla da birçok parçanın bozulmasına yol açıyordu. Daha sonra geliştirilen ve günümüz seramikçiliğinde kullanılan çağdaş fırınlardaysa alevin yolunun yönlendirilmesi üretimde daha verimli sonuçlar alınmasını sağladı. Seramik fırınlarında ısı ayarlaması, süslemelerde kullanılan boyalarla yakından ilintilidir. Sözgelimi yalnızca yeşil, mavi ve sarı renkler kullanılmışsa, fırınlamada yüksek ateş kullanılırken, kırmızı ve pembe, tonlarıyla, yıldız ve ince tonlar için hafif ateşte çalışılır. Renklerdeki ince ayrıntılar, değişik görünümler seramik hamurunu oluşturan maddelerin içerdikleri metalsilerle pişirmenin indirgeyici ya da yükseltgeyici atmosferde yapılıp yapılmamasına bağlıdır.