Tuğla Duvar

Tuğla Duvar

HİZMET DETAY

Çeşitli şekil ve boyutlardaki tuğlaların bağlayıcı çimento harcıyla örülmesi yoluyla inşa edilirler. Tuğlanın imali, killi toprak ve balçığın belirli kıvamda yoğrulup kalıplanması ve güneşte kurutulmasından sonra 600 – 800 °C’de pişirilmesi şeklinde olur. Ayrıca içerisine kum, kül, öğütülmüş tuğla veya kiremit tozları da katılmaktadır. Tuğla iyi pişmiş, düzgün kalıplanmış çatlaksız, boşluksuz, homojen, ince taneli ve yoğun olmalıdır. 1.50 m yüksekten bırakıldığında ikiden fazla parçaya ayrılmamalı, 12 saat su içerisinde bırakıldığında ağırlığının % 20’sinden fazla su emmemelidir.

İmalat aşamasında da 800 °C derece sıcaklıkta pişen tuğla malzemelerin yangına dayanıklı olduğu ifade edilebilir.